• Image One
 • Image Two
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four

Nastavni plan studijskog programa fizioterapije

Stručni naziv: diplomirani medicinar fizioterapije

RB
Naziv predmeta
Semestri i oblici nastave
Broj
bodova
I
II
III
IV
V
VI
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
1.
Medicinska etika
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2.
Socijalna medicina
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3.
Anatomija
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4.
Fiziologija
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
5.
Medicinska psihologija i Psihijatrija sa njegom
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
UKUPNO I SEMESTAR
14
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
6.
Kineziologija sa biomehanikom
-
-
3
5
-
-
-
-
-
-
-
-
12
7.
Patologija
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
8.
Patofiziologija
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9.
Fizičko vaspitanje sa higijenom
-
-
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
9
UKUPNO II SEMESTAR
-
-
11
9
-
-
-
-
-
-
-
-
30
10.
Njega u rehabilitaciji
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
6
11.
Opšta fizikalna terapija
-
-
-
-
3
3
-
-
-
-
-
-
7
12.
Interna medicina
-
-
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
6
13.
Opšta kineziterapija
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
6
14.
Neurologija sa
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
5
zdravstvenom njegom
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
6
UKUPNO III SEMESTAR
-
-
-
-
12
13
-
-
-
-
-
-
30
15.
Hirurgija sa ortopedijom
-
-
-
-
-
-
3
2
-
-
-
-
7,5
16.
Radna terapija
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
6
17.
Klinička fizikalna terapija
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
6
UKUPNO IV SEMESTAR
-
-
-
-
-
-
11
9
-
-
-
-
30
18.
Protetika i ortotika
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
6
19.
Medicinska rehabilitacija
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
-
-
6
20.
Klinička kineziterapija
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
9
UKUPNO V SEMESTAR
-
-
-
-
-
-
-
-
9
15
-
-
30
21.
Biomedicinska informatika
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
5
22.
Stručna praksa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6
10
UKUPNO VI SEMESTAR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
15
30
IZBORNI PREDMETI I
1.
Strani jezik
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2.
Balneologija
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IZBORNI PREDMETI II
1.
Menadžment u fizijatriji
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
2.
Sport invalidnih lica
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
SVEGA
22
20
25
20
24
24
180

 • Visoka Medicinska Ĺ kola
 • Nikole Pašića 4a
  79101 Prijedor
 • Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
Telefoni:
Direktor: +387 52 242 383
Sekretar: +387 52 212 076
Studentska sluĹľba: +387 52 241 680